HISTORIAGALERIA PLAKATUKONTAKTGALERIA ZDJĘĆPLAN MIASTA DO POBRANIANEWSLETTER
REGULAMINNAGRODYJURYDLA MEDIÓWKARTA INF.DO POBRANIA
ZAPROSZENIEPROGRAMUCZESTNICYAKTUALNOŚCIGALERIAIMPREZY TOWARZYSZĄCEWYNIKISPONSORZYPARTNERZYPATRONATY

PROTOKÓŁ OBRAD JURY XLI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH W ZAKOPANEM

PROTOKÓŁ
OBRAD JURY XLI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH W ZAKOPANEM
odbywającego się
w dniach 21 - 28 sierpnia 2009 roku

 

XLI Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich zorganizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i ze wsparciem finansowym Województwa Małopolskiego...


W XLI Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich udział wzięło 13  zespołów, w tym  zagranicznych i 4 zespoły polskie.

Jury w składzie:

Przewodniczący Jury:
prof. dr hab. Alojzy Kopoczek
- muzyk, etnomuzykolog, instrumentolog, pedagog, animator życia społeczno-kulturalnego, były prorektor Filii Uniwersytetu  Śląskiego w Cieszynie, Polska

Członkowie:

dr Miklós Braun
– choreograf, pedagog, wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Sarospatok, Prezes Związku Sztuki Tanecznej w Szolgutorian
– Węgry

mgr Jozef Burić, choreograf, reżyser, znawca folkloru -  Słowacja

mgr Rafael Romero Cardenas
– wiceprezydent miasta Ciudad Real,  dyrektor festiwalu folklorystycznego w Ciudad Real, wiceprezydent Federacji Zespołów Folklorystycznych – Hiszpania

prof. dr hab. Fikret Degerli – choreograf i badacz folkloru, dyrektor Wydziału Folkloru i Tańców Ludowych w Państwowym Konserwatorium na Politechnice w Stambule, członek komisji weryfikacyjnej do spraw Folkloru w Ministerstwie Kultury, Honorowy Prezes Tureckiej Federacji Kultury  – Turcja

prof. dr hab. Krum Georgiev  –  muzykolog, choreograf, wykładowca na Uniwersytecie Trackim w Starej Zagorze, przewodniczący bułgarskiej sekcji IOF - – Bułgaria

mgr inż. Jan Karpiel - Bułecka – folklorysta, muzykant, twórca ludowy, architekt - Polska

dr Urszula Janicka - Krzywda – etnograf, folklorysta, specjalista w zakresie obrzędowości – Polska

mgr Józef Pitoń  - folklorysta, wieloletni kierownik Zespołu Regionalnego im. Klimka Bachledy z Zakopanem - Polska

mgr Jean Roche – folklorysta, radca ministerstwa, ekspert do spraw UNESCO, dyrektor jednego z największych francuskich festiwali folklorystycznych w Gannat.

mgr Maria Mateja - Torbiarz – sekretarz jury – Polska

oceniało następujące zespoły zgłoszone do konkursu, wymienione według kolejności zaprezentowanego programu:

Zespoły zagraniczne:

 1. zespół  “Village of Topoli – z  Topoli w Bułgarii
 2. zespół „Ariesana – Fii Motilor” – z Mihai-Viteazu w Rumunii
 3. zespół „”Urbanitas  Aprio” – z Aprio  we Włoszech
 4. zespół „Stevan Śtrbac” - z Vrćina k. Belgradu w Serbii
 5. zespół „ Hedmark Danselag ” - z prowincji Hedmark w Norwegii
 6. zespół „Żeleziar” - z  Koszyc na Słowacji
 7. zespół „Mazantini” -  z Ciudad Real w Hiszpanii
 8. zespół „ Kud-Racin” - z Kićeva w Macedonii
 9. zespół Stowarzyszenia Tańca Zoltana Kodaly - z Salgótarian na Węgrzech
 10. zespół Tańca Folklorystycznego Wydziału Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu    z     Ankary – w Turcji
 11. zespół Nepalskiego Forum Sztuki Ludowej - z Nepalu
 12. zespół „Bigorre” – z Bigorre – we Francji
 13. zespół „Krida Budaya” z Indonezji


Zespoły polskie:

 1. zespół „Mszalniczanie” z Mszalnicy
 2. zespół „Istebna” z Istebnej
 3. zespół „Kyczera” z okolic Legnicy
 4. zespół „Watra” z Czarnego Dunajca

Jury oceniło zespoły uczestniczące w Festiwalu w następujących kategoriach:
I kategoria – tradycyjna
II kategoria – prezentująca folklor w formie artystycznie opracowanej
III kategoria – stylizowana

Jury nie oceniało występu zespołu ”Abjarei-Georgia” z Gruzji z uwagi na nie dopełnienie przez zespół wymogów regulaminowych, polegające na zastosowaniu w programie muzyki mechanicznej. Zespół został potraktowany jako Gość Festiwalu.

Wymieniając zespoły według kolejności występowania,  Jury zaliczyło:

Do kategorii I:

 1. zespół “Village of Topoli – z  Topoli w Bułgarii
 2. zespół „Mszalniczanie” z Mszalnicy - Polska
 3. zespół „zespół „ Hedmark Danselag ” - z prowincji Hedmark w Norwegii
 4. zespół „Istebna” z Istebnej - Polska
 5. zespół „Watra” z Czarnego Dunajca - Polska
 6. zespół „Bigorre” – z Bigorre – we Francji


Do kategorii II:

 1. zespół „”Urbanitas  Aprio” – z Aprio  we Włoszech
 2. zespół „ Kud-Racin” - z Kićeva w Macedonii
 3. zespół „Kyczera” z okolic Legnicy – Polska
 4. zespół „Mazantini” -  z Ciudad Real w Hiszpanii


Do kategorii III:

 1. zespół „Ariesana – Fii Motilor” – z Mihai-Viteazu w Rumunii
 2. zespół „Stevan Śtrbac” - z Vrćina k. Belgradu w Serbii
 3. zespół „Żeleziar” - z  Koszyc na Słowacji
 4. zespół Stowarzyszenia Tańca Zoltana Kodaly - z Salgótarian na Węgrzech
 5. zespół Tańca Folklorystycznego Wydziału Nauk Edukacyjnych Uniwersytetu w    Ankarze – w Turcji
 6. zespół „Krida Budaya” z Indonezji
 7. zespół Nepalskiego Forum Sztuki Ludowej - z Nepalu


Program każdego zespołu uczestniczącego w konkursie był przedmiotem bardzo wnikliwej analizy Jury.
Zgodnie z § 5 Regulaminu Festiwalu Jury dokonało przesunięć w wybranej przez Zespoły kategorii w wypadku następujących zespołów:

 • „Ariesana – Fii Motilor” – z Mihai-Viteazu z Rumunii - z uwagi na :  znaczny stopień stylizacji tańców, brak tematu zaprezentowanego programu a także prezentację składu kapeli odpowiadającego kryteriom kat. III oraz złą interpretację oryginału rekwizytów i strojów.
 • „Żeleziar” - z  Koszyc na  Słowacji ze względu na niezgodną z zasadami kat. II Regulaminu prezentację różnych regionów a także obecność w kapeli akordeonu.
 • Nepalskiego Forum Sztuki Ludowej z Nepalu  - za nie określenie tematu prezentacji oraz przedstawienie  w niej folkloru różnych regionów.Doceniając wartości etnograficzne i wysoki, poziom artystyczny Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
ZŁOTE CIUPAGI


W kategorii zespołów tradycyjnych:
ZESPOŁOWI  „MSZALNICZANIE” z MSZALNICY - POLSKA


W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:
ZESPOŁOWI „MAZANTINI” -  z CIUDAD REAL W HISZPANII

W kategorii zespołów stylizowanych:
ZESPOŁOWI STOWARZYSZENIA TAŃCA ZOLTANA KODALY - z SALGÓTARIAN NA WĘGRZECHSREBRNE CIUPAGI

W kategorii zespołów tradycyjnych:
ZESPOŁOWI “VILLAGE OF TOPOLI – z  TOPOLI W BUŁGARII


W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:
ZESPOŁOWI „”URBANITAS  APRIO” – z APRIO  WE WŁOSZECH


W kategorii zespołów stylizowanych:
ZESPOŁOWI „„KRIDA BUDAYA” z INDONEZJIBRĄZOWE CIUPAGI

W kategorii zespołów tradycyjnych:
ZESPOŁOWI „ZESPÓŁ „ISTEBNA” z ISTEBNEJ - POLSKA


W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:
ZESPOŁOWI „KYCZERA” z LEGNICY – POLSKA


W kategorii zespołów stylizowanych:
ZESPOŁOWI „„ŻELEZIAR” - z KOSZYC na SŁOWACJI
WYRÓŻNIENIA REGULAMINOWE W POSTACI PARZENICY GÓRALSKIEJ Jury przyznało:

 • ZESPOŁOWI – HEDMARK DANSELAG ” - z PROWINCJI HEDMARK w NORWEGII - za ekspresję tańca i dobór repertuaru,
 • ZESPOŁOWI  „BIGORRE” – z BIGORRE – we FRANCJI – za zaprezentowanie szerokiej palety historycznych strojów i instrumentarium muzycznego
 • ZESPOŁOWI NEPALSKIEGO FORUM SZTUKI LUDOWEJ –  z NEPALU - za muzykę realizowaną na tradycyjnych instrumentach
 • ZESPOŁOWI „WATRA” z CZARNEGO DUNAJCA - POLSKA za autentyczną prezentację zwyczajów pasterskich,
 • ZESPOŁOWI „KUD-RACIN” - z KIĆEVA w MACEDONII – za prezentację tradycyjnych strojów żeńskich,
 • ZESPOŁOWI „TAŃCA FOLKLORYSTYCZNEGO WYDZIAŁU NAUK EDUKACYJNYCH UNIWERSYTETU z  ANKARY – w TURCJI - za ekspresyjne wykonanie tańców zbiorowych,
 • ZESPOŁOWI „STEVAN ŚTRBAC” - z VRĆINA K. BELGRADU w SERBII –  za piękny tradycyjny  śpiew dziewcząt i autentyczne stroje,
 • ZESPOŁOWI „ARIESANA – FII MOTILOR” – z MIHAI-VITEAZU w RUMUNII – za  tkwiące w tradycji Siedmiogrodu połączenie śpiewu z tańcem.Przebieg tegorocznego Festiwalu dowiódł wielkiego znaczenia, jakie ta impreza wywiera dla zachowania i pielęgnowania tradycji ludów zamieszkujących góry Europy oraz innych rejonów świata. Członkowie Jury  z perspektywy wieloletniej pracy przy ocenie zespołów występujących w Zakopanem są zdania, że przyczyna tak wielkiego znaczenia zakopiańskiego Festiwalu tkwi w unikatowej formule konkursu, która sprzeciwia się zatraceniu najbardziej wartościowych elementów kultury ludowej i zapobiega jej komercjalizacji. Świadczy o tym nieustanne zainteresowanie jakie towarzyszy Festiwalowi wśród folklorystów;    zarówno naukowców  jak również miłośników kultury ludowej.
Jury gratuluje Organizatorom  sprawnej organizacji i wciąż powiększającego się rozmiaru Festiwalu, a także  znakomitego nagłośnienia i atrakcyjnego  prowadzenia koncertów.
Wnioskuje ponownie pod adresem Organizatorów o  powoływanie  w skład Jury – specjalistów ds. folkloru innych kontynentów w wypadku przyjęcia do konkursu zespołów spoza Europy.

zał. nr. 1 do protokołu
Jury XXXVII MFFZG w Zakopanem


WNIOSKI DO REGULAMINU MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH

Kategorie zespołów:
Podstawowym kryterium podziału na kategorie jest stopień scenicznego opracowania tradycyjnego folkloru góralskiego, reprezentowanego przez dany zespół.
I kategoria. Zespoły tradycyjne:
Zespoły prezentują program oparty o lokalny folklor góralski. Prezentacja obrzędu, zwyczaju, stroju, muzyki i śpiewu musi dotyczyć okresu ukształtowanego w danym okresie historycznym. Strój, muzyka, taniec oraz wszelkie rekwizyty winny być zgodne z tradycją. Odtwarzane tańce, muzyka, obrzędy i zwyczaje zachowują tradycyjną formę dostosowaną jedynie
w niezbędnym zakresie do wymogu sceny.

II kategoria. Zespoły prezentujące folklor w formie artystycznie opracowanej:
Zespoły prezentują program oparty o folklor regionów górskich własnego narodu. Dopuszcza się tworzenie układów choreograficznych oraz opracowań muzycznych nie zniekształcających jednak w istotny sposób folkloru góralskiego  prezentowanego regionu. Wyklucza się stosowanie niezgodnych z tradycją instrumentów muzycznych, obcych motywów w tańcach, muzyce, śpiewie i stroju. Strój może być rekonstruowany w oparciu o autentyk.

III kategoria. Zespoły prezentują program, (podobnie jak w kategorii II), oparty o folklor regionów górskich własnego narodu. Prezentowany program winien być twórczym, autorskim opracowaniem, inspirowanym tradycyjnym folklorem góralskim w zakresie wszystkich elementów prezentacji tzn. tańca, muzyki, śpiewu i kostiumu. Wykluczone jest stosowanie muzyki mechanicznej.
W kryteriach oceny należy wprowadzić jedną ocenę ogólną „za muzykę”, która obejmowałaby wykonawstwo muzyki wokalnej i instrumentalnej. Należy jednakże zachować zapis „skład zespołu instrumentalnego i rodzaj instrumentów”. Powyższa zmiana wynika z faktu, że nie wszystkie zespoły ukazują stronę wokalną i ograniczają się wyłącznie do tańca i muzyki instrumentalnej.

Do paragrafu 3 należy dodać następujący zapis:
„ Zabrania się korzystania przez wykonawców z przenośnych mikrofonów; zespoły korzystają jedynie z mikrofonów stacjonarnych, które zapewniają organizatorzy”.
Do regulaminu należy wprowadzić obowiązek wcześniejszego składania w formie pisemnej u Organizatorów - szczegółowego scenariusza prezentacji konkursowej.
Spełnienie tego obowiązku warunkuje dopuszczenie do konkursu.

« Powrót

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”
Partner Główny

 

 Projekt: Agnieszka Knapik    |    Powered by AntCms MATinternet Zakopane 1999-2020