HISTORIAGALERIA PLAKATUKONTAKTGALERIA ZDJĘĆPLAN MIASTA DO POBRANIANEWSLETTER
REGULAMINNAGRODYDO POBRANIA
AKTUALNOŚCIJURYZESPOŁYGOSPODARZE FESTIWALUPROGRAMIMPREZY TOWARZYSZĄCEPATRONATPARTNERZYTVGAZETKA FESTIWALOWA

FOLKLORNO DRUŠTVO "LANCOVA VAS" LANCOVA VAS - SŁOWENIA / SLOVENIA

Stowarzyszenie folklorystyczne „Lancova Ves”, Słowenia

Stowarzyszenie powstało w 1983 r. w miejscowości Lancova Ves i zrzesza śpiewaków oraz muzykantów.


Dorośli członkowie Stowarzyszenia zgrupowani są w dwóch zespołach, podobnie dzieci, które tworzą dwa zespoły dziecięce. Osobną grupą są tzw. koranci. Jednym z celów Stowarzyszenia jest dbałość o rodzimą tradycję, stąd szczególnie troskliwie przekazuje ją najmłodszym członkom zespołu. Wraz ze słoweńskimi folklorystami Stowarzyszenie zgromadziło materiał z badań nad tańcami i strojami ludowymi, a także maskami i obyczajami karnawałowymi dawnych mieszkańców wsi, a pokłosiem tych badań jest  publikacja pt. „Dziedzictwo Lancovej wsi i jej okolic”. Na podstawie tych badań wykonane zostały stroje dla członków Stowarzyszenia. Program prezentowany przez zespoły na scenie zawiera również materiał uzyskany w trakcie badań (taniec, pieśni, obyczaje, muzyka). Lancova Ves leży w północno – wschodniej części Słowenii u podnóża gór Haloz, na zboczach których znajduje się wiele winnic. Najwyższe wzniesienie to Boč (978 m.n.p.m.). Repertuar przygotowany przez Stowarzyszenie prezentowany jest na licznych festiwalach w Słowenii oraz za granicą. Jego członkowie w większości pracują w winnicach w górach Haloz, stąd na Festiwalu zaprezentują program, który przedstawia pracę w winnicy w ciągu roku, eksponuje elementy folkloru związanego z uprawą winorośli i produkcją wina. Grupa wystąpi w II kategorii, przedstawiając folklor w formie artystycznie opracowanej.

*******************************************************

The folklore association of Lancova Ves from Slovenia was founded in 1983 in Lancova Ves and brings together singers and musicians. Adult members of the association are grouped in two teams. One of the main  purposes of the association is to promote national traditions and is particularly careful to hand down to the youngest  team members. Together with the Slovenian folklorists the association gathered from research subject on dances, costumes and carnival masks and ancient customs of the villages. The result of this research is the publication: “Lancova Heritage Village and Its Neighbourhood.” Based on these studies costumes were made for the members of the association. The program presented also contains material obtained during the study: dance, songs, customs and music. Lancova Ves is situated in the north eastern part of Slovenia, at the foot of the Haloz mountains, on the slopes of which are many vineyards. The highest peak is Boc at a height of 978metres. The repertoire prepared by the group was presented at numerous festivals in Slovenia and abroad. The members mostly work in the vineyards in the Haloz mountains. At the festival the group will show the program that presents work in the vineyards during the year and elements of folklore associated with viticulture and wine production. The group wish to be in the 2nd category: Artistic.

« Powrót

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”
Partner Główny

 

 Projekt: Agnieszka Knapik    |    Powered by AntCms MATinternet Zakopane 1999-2020