HISTORIAGALERIA PLAKATUKONTAKTGALERIA ZDJĘĆPLAN MIASTA DO POBRANIANEWSLETTER
REGULAMINNAGRODYDO POBRANIA
AKTUALNOŚCIJURYZESPOŁYGOSPODARZE FESTIWALUPROGRAMIMPREZY TOWARZYSZĄCEPATRONATPARTNERZYTVGAZETKA FESTIWALOWA

Program / Programme

XLII MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH ZAKOPANE

20 - 27 SIERPNIA 2010 r.

The Programme of the 42nd International Festival of Highland Folklore
20-27 August 201019 sierpnia, czwartek
17:00 Ogłoszenie wyników XXXIX Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej - Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego
ul. Zborowskiego 1

20 sierpnia, piątek
11:00-14:00 Mistrzostwa Podhala w Powożeniu i Konkurs na Śpiew Pytacki, Konkurs „Fiakier Roku” - wioska festiwalowa
14:00 Parada dorożek - Dolna Rówień Krupowa
16:00 - 20:00 Warsztaty folklorystyczne „Tradycja ludowa jako źródło inspiracji w działalności folklorystycznej” - wykłady i zajęcia praktyczne - Urząd Miasta Zakopane, sala obrad
18:00 Posiady góralskie „Downe casy i zwyki”. Promocja książki Mariana Styrczuli-Maśniaka
p.t. „Podhalański rodowód muzycznej i artystycznej twórczości górali” - Urząd Miasta Zakopane, sala obrad
20:00 Koncert „Na folkową nutę” - wystąpią zespoły: Ponitran - Słowacja, Fanfara Kalashnikovn - Rumunia - namiot festiwalowy (kup bilet)

21 sierpnia, sobota
09:30 Międzynarodowa konferencja naukowa p.t. „Przekaz tradycji ludowej we współczesnej kulturze” – Urząd Miasta Zakopane, sala obrad 
14:00 Konferencja  prasowa – Urząd Miasta Zakopane, sala obrad
14:30 Koncert „Mali Górale” prezentacje dziecięcych zespołów góralskich z Podhala - wioska festiwalowa
17:00 "Roztańczone Zakopane". Spotkanie grup festiwalowych z mieszkańcami Zakopanego
18:00 „Orszak weselny” – wioska festiwalowa
19:00 Tradycyjne wesele góralskie oraz prezentacje zespołów - wioska festiwalowa
20:00 Festiwal Muzyki Łuku Karpat „Wierchowe Nuty”- OKW „Hyrny”, ul. Piłsudskiego 20

22 sierpnia, niedziela

09:00 - 15:00 Otwarty dzień Muzeum Tatrzańskiego - Muzeum Tatrzańskie
im. dr T. Chałubińskiego, ul. Krupówki  10
10:30 Msza Św. Ekumeniczna – Kościół Św. Krzyża, ul. Zamoyskiego
11:30 Korowód ulicami Zakopanego - ul. Zamoyskiego - ul. Krupówki
13:00 - 17:00 Krajowa Wystawa Owczarków Podhalańskich - Dolna Rówień Krupowa
18:00 Koncert Inauguracyjny - namiot festiwalowy (kup bilet)
21:00 Pokaz sztucznych ogni - wioska festiwalowa

23 sierpnia, poniedziałek
11:30 Promocja Festiwalu na Targach Sztuki Ludowej w Krakowie- Kraków - Rynek Główny
12:00 Konkurs Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych - wioska festiwalowa
15:00 - 17:00 Narodowy Dzień Bułgarski – wioska festiwalowa
17:00 Koncerty Konkursowe - namiot festiwalowy
19:30 Wersja filmowa opery "Naski Świat" część I - telebim, wioska festiwalowa
20:30 Koncerty Towarzyszące - namiot festiwalowy

24 sierpnia, wtorek
12:00 Konkurs Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych - wioska festiwalowa
15:00 - 17:00 Narodowy Dzień Portugalski - wioska festiwalowa
17:00 Koncerty Konkursowe - namiot festiwalowy
19:30 Wersja filmowa opery "Naski Świat" część II - telebim, wioska festiwalowa
20:30 Koncerty Towarzyszące – namiot festiwalowy

25 sierpnia środa
12:00 Ogłoszenie wyników w Konkursie Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych. Koncert Laureatów - wioska festiwalowa, scena plenerowa
15:00 - 17:00 Dzień Narodowy Macedoński - wioska festiwalowa
17:00 Koncerty Konkursowe - namiot festiwalowy
20:30 Koncerty Towarzyszące - namiot festiwalowy
20:00 Otwarcie wystawy „Tradycja nie-utracona. Młode podhalańskie talenty”- Galeria „Gazduś”, ul. Kościeliska 7
21:00 Zabawa przy góralskiej muzyce- Kościelisko - Dom Ludowy

26 sierpnia, czwartek
13:00 - 17:00 Dzień Górali Polskich - wioska festiwalowa
14:00 Projekcja filmu „Podhalańskie instrumenty pasterskie”, Urząd Miasta, sala obrad,
ul. Kościuszki 13
17:00 Koncerty Konkursowe - namiot festiwalowy
19:30 Projekcja filmu „Podhalańskie instrumenty pasterskie”, wioska festiwalowe - telebim
20:30 Koncerty Towarzyszące - namiot festiwalowy

27 sierpnia, piątek
11:00 Konferencja prasowa - Urząd Miasta Zakopane, sala obrad
13:00 Modlitwa o pokój na świecie, Nabożeństwo Ekumeniczne - Sanktuarium MB Fatimskiej na Krzeptówkach
14:00 Koncert plenerowy- wystąpią Grecja i Portugalia - wioska festiwalowa
17:00 Koncert finałowy. Ogłoszenie wyników konkursu XLII MFFZG - namiot festiwalowy (kup bilet)

20-27 sierpnia

10:00 - 18:00 Kiermasz Sztuki Ludowej i Rzemiosła Artystycznego - wioska festiwalowa
Otwarte Pracownie Artystów Zakopiańskich, galerii i muzeów (wg odrębnych afiszy)
20:30 Ogniska integracyjne - wioska festiwalowa


Imprezy towarzyszące:
- Wystawa fotograficzna Jerzego Z. Kosiuczenko „Portret Górali Świata”
- Wernisaż wystawy 24.08.2010, godz. 19:30, Dom Ludowy Kościelisko, Chotarz  453
- Sztuka teatralna „Klimek Bachleda” w wykonaniu „Polaniorzy” z Kościeliska, 26.08.2010, 20:00, Dom Ludowy Kościelisko, Chotarz 453


Namiot festiwalowy, wioska festiwalowa i scena plenerowa znajdują się na Dolnej Równi Krupowej


***************************************************************

The Programme of the 42nd International Festival of Highland Folklore
20-27 August 2010

THURSDAY 19 AUGUST
17.00 Announcement of the results of the 39th nationwide literary competition in the name of Tadeusz Staich for lyrics about mountains – Town Public Library, 1 Zborowskiego street, Zakopane

FRIDAY 20 AUGUST

11.00-14.00 Podhale coachman of the year and singing contest “Śpiew Pytacki” – Festival Village
14.00 Coachmen parade- Dolna Rówień  Krupowa
16.00-20.00 Workshop- “Folk tradition as a source inspiration in folklore activities”- lectures and practical classes- Town Hall, conference room
18.00 Book promotion- Marian Styrczula-Maśniak - Town Hall, conference room
20.00 Concert:  “On the Folk Tune”, performed by groups: Ponitran from Solvakia and Fanfara Kalashnikov from Rumania- Festival Tent

SATURDAY 21 AUGUST

09.30 The international science conference of “Message of folk traditions in modern culture” – Town Hall, conference room
14.00 Press conference- Town Hall,   conference room
14.30 Concert: “Little Highlanders” presentations by children groups of Podhale- Festival Village
17.00 Festival dancing groups meeting with residents on the streets of Zakopane
18.00 ”Wedding Parade”- Festival Village
19.00 Traditional highlanders wedding and groups presentation - Festival Village
20.00 Music festival of the Karpat’s  Bow “Wierchowe Nuty” at hotel  Hyrny, 20 Piłsudskiego street, Zakopane

SUNDAY 22 AUGUST

09.00- 15.00 Open day- Tatra Museum “Dr T Chałubinskiego”,   Krupówki street, Zakopane
10.30 Holy Mass at the St Cross church at Zamoyskiego street
11.30 Street parade of Zakopane
13.00-17.00 National  Podhale mountain dog show- Dolna  Równia  Krupowa
18.00 Inauguration concert- Festival Tent
21.00 Fireworks display- Festival Village

MONDAY 23 AUGUST

11.30 Promotion of festival at “Fair of Folk Art” in Kraków main square
12.00 Folk bands, instrumentalists and soloists competition- Festival Village
15.00-17.00 BULGARIAN NATIONAL DAY - Festival  Tent
17.00 Competitive concerts- Festival Tent
20.30 Accompanying concerts- Festival Tent

TUESDAY 24 AUGUST

12.00 Folk bands, instrumentalists and soloists competition- Festival Village
15.00-17.00 PORTUGUESE NATIONAL DAY- Festival Village
17.00 Competitive concerts- Festival Tent
20.30 Accompanying concerts- Festival Tent

WEDNESDAY 25 AUGUST
12.00 Announcement of result s of the folk bands, instrumentalists and soloists competition. Prize winners concert- Festival Village, outdoor stage
15.00-17.00 MACEDONIAN NATIONAL DAY- Festival Village
17.00 Competitive concerts- Festival Tent
20.30 Accompanying concerts- Festival Tent
20.00 Opening of the exhibition “Tradition is not Lost. Podhale Young Talents” at Gazduś Gallery - 7 Kościeliska street, Zakopane
21.00 Highlanders music party in Kościelisko Community Centre

THURSDAY 26 AUGUST

13.00-17.00 POLISH HIGHLANDERS’ DAY- Festival Village
14.00 Film “Podhale Pastoral Instruments”- Town Hall, conference room
17.00 Competitive concerts- Festival Tent
19.30 Film “Podhale Pastoral Instruments”- Festival Village on a large screen
20.30 Accompanying concerts- Festival Tent

FRIDAY 27 AUGUST

11.00 Press conference- Town Hall, conference room
13.00 Service in the Sanctuary church for world peace- Sanctuary at Krzeptówki
14.00 Open-air concert given by Portugal and Greece festival groups- Festival Village
17.00 Final concert. Announcement of competition results of the 42nd International Festival of Highland Folklore- Festival Tent

20-27 AUGUST
10.00-18.00 Craft market- Festival Village
Open workshop of Zakopane’s artists, galleries and museums
Bonfire gathering daily from 20.30 - Festival Village


Accompanying event:
- photo exhibition of Jerzy Z. Kosiuczenko,
- “Portrait of World Highlanders”, open on 24 August at 19.30 at Community Centre, Kościelisko, Chotarz 453
- Threatre play “Klimek Bachleda” performed by “Poloniore” from Kościelisko, 26 August at 20.00, Community Centre, Kościelisko, Chotarz 453

Festival Tent, Festival Village and open-air stage are located on the Dolna Równia Krupowa

« Powrót

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”
Partner Główny

 

 Projekt: Agnieszka Knapik    |    Powered by AntCms MATinternet Zakopane 1999-2019