HISTORIAGALERIA PLAKATUKONTAKTGALERIA ZDJĘĆPLAN MIASTA DO POBRANIANEWSLETTER
REGULAMINNAGRODYDO POBRANIA
AKTUALNOŚCIPROGRAMBILETYJURYZESPOŁYGOSPODARZE FESTIWALUIMPREZY TOWARZYSZĄCEPATRONATPARTNERZYTVGAZETKA FESTIWALOWA

Jury podjęło decyzję

O godzinie 11.00 w Urzędzie Miasta Zakopane odbyła się konferencja prasowa, podczas której przewodnicząca jury, pani dr Urszula Janicka-Krzywda przedstawiła laureatów XLIII Międzynarodowego Festiwalu Fokloru Ziem Górskich...


PROTOKÓŁ
OBRAD JURY XLIII  MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU
FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH W ZAKOPANEM

odbywającego się
w dniach 19-26 sierpnia 2011 roku


43 Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich dofinansowano ze Śródków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz  Urzędu Miasta Zakopane

W 43 Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich udział wzięło 14 zespołów, w tym 10 zagranicznych i 4 zespoły polskie.

 
Jury w składzie:

PRZEWODNICZĄCA:
dr Urszula Janicka-Krzywda - Polska
Etnograf, folklorysta, specjalista w zakresie obrzędowości dorocznej i rodzinnej. Związana z Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

Członkowie:
Prof. dr. Fikret Degerli  - Turcja
Folklorysta, profesor  Istambulskiego Uniwersytetu Technicznego i Tureckiego  Konserwatorium Muzycznego. Przewodniczący Tureckiego Departamentu Tańca Ludowego.

mgr Jean Roche - Francja
Folklorysta, ekspert do spraw UNESCO, dyrektor festiwalu folklorystycznego w Gannat we Francji, członek C.I.O.F.F.

dr Miklós Braun - Węgry
Choreograf, przewodniczący Stowarzyszenia Sztuk Folklorystycznych Zoltán Kodály. Nauczyciel w College'u w Egerze.

Prof. nadzw. Krum Georgiev - Bułgaria
Muzykolog, choreograf, wykładowca na Uniwersytecie Trakijskim w Starej Zagorze.

mgr Rafael Romero Cardenas - Hiszpania
Regionalista, Wiceprezydent miasta Ciudad Real, dyrektor festiwalu folklorystycznego w Ciudad Real.

mgr inż. Jan Karpiel- Bułecka - Polska 
Muzyk, muzykant podhalański, artysta, architekt. Znawca folkloru karpackiego. Założyciel kapeli "Zokopiany".

dr Bożena Lewandowska - Polska
Etnomuzykolog, wykładowca w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

mgr Jozef  Burić – Słowacja
Folklorysta, Dyrektor Festiwalu w Vychodnej na Słowacji.

Sekretarz Jury mgr Joanna Staszak - Naczelnik Wydziału Kultury i Popularyzacji Zakopanego

oceniało następujące zespoły zgłoszone do konkursu, wymienione według kolejności zaprezentowanego programu:
 
Zespoły zagraniczne:

 1. Zespół „Kud Nikola Jonkov Vapcarov” - MACEDONIA
 2. Stowarzyszenie „Coros y Danzas de Granada”  - HISZPANIA
 3. Grupa taneczna  „Ipoly” - WĘGRY
 4. Zespół „Elektroporcelan” – SERBIA
 5. Grupa „Pasian di Prato” – WŁOCHY
 6. Zespół Pieśni i Tańca przy Narodowej Szkole Sztuki Ludowej „Filip Kutev”  - BUŁGARIA
 7. Zespół Tańca Ludowego „Gymnik” – SŁOWACJA
 8. Zespół „Cununa Chioarului”  - RUMUNIA
 9. Zespół Tańca Ludowego „Kedjan” - SZWECJA
 10. Zespół Tańca Ludowego „Fomget”  - TURCJA

Zespoły polskie:

 1. Zespół Pieśni i Tańca im. Józefa Szczotki „Wierchy” Milówka – POLSKA
 2. Zespół regionalny „Koniaków” – POLSKA
 3. Zespół im. Ludwika Łojasa - Łopuszna - POLSKA
 4. Zespół regionalny „Dolina Popradu” Piwniczna Zdrój - POLSKA


Jury oceniło zespoły uczestniczące w Festiwalu w następujących kategoriach:
I kategoria- zespoły tradycyjne
II kategoria – zespoły prezentujące folklor w formie artystycznie opracowanej
III kategoria – zespoły prezentujące folklor w formie stylizowanej


 
Wymieniając zespoły według kolejności występowania, Jury zaliczyło:

Do kategorii I:
Zespół regionalny „Koniaków” – POLSKA
Zespół im. Ludwika Łojasa - Łopuszna - POLSKA
Zespół „Cununa Chioarului”  - RUMUNIA
Zespół regionalny „Dolina Popradu” Piwniczna Zdrój - POLSKA

Do kategorii II:
Zespół Pieśni i Tańca im. Józefa Szczotki „Wierchy” Milówka – POLSKA
Zespół „Kud Nikola Jonkov Vapcarov” - MACEDONIA
Stowarzyszenie „Coros y Danzas de Granada”  - HISZPANIA
Grupa „Pasian di Prato” – WŁOCHY
Zespół Pieśni i Tańca przy Narodowej Szkole Sztuki Ludowej „Filip Kutev”  - BUŁGARIA
Zespół Tańca Ludowego „Kedjan” - SZWECJA

Do kategorii III:
Grupa taneczna  „Ipoly” - WĘGRY
Zespół „Elektroporcelan” – SERBIA
Zespół Tańca Ludowego „Gymnik” – SŁOWACJA
Zespół Tańca Ludowego „Fomget”  - TURCJA


Program każdego zespołu uczestniczącego w konkursie był przedmiotem bardzo wnikliwej analizy Jury.
Doceniając wartości etnograficzne i wysoki poziom artystyczny, Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:
 

ZŁOTE CIUPAGI
oraz nagrody pieniężne w wysokości 4.000  PLN

W kategorii zespołów tradycyjnych:
Zespół regionalny „Dolina Popradu” Piwniczna Zdrój - POLSKA

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:
Zespół Pieśni i tańca przy Narodowej Szkole Sztuki Ludowej „Filip Kutev”  - BUŁGARIA

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie stylizowanej:
Zespół Tańca Ludowego „Fomget”  - TURCJA
 

SREBRNE CIUPAGI:

W kategorii zespołów tradycyjnych:
Zespół regionalny „Koniaków” – POLSKA

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:
Stowarzyszenie „Coros y Danzas de Granada”  - HISZPANIA

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie stylizowanej:
Grupa taneczna  „Ipoly” – WĘGRY

 

BRĄZOWE  CIUPAGI:

W kategorii zespołów tradycyjnych:
Zespół im. Ludwika Łojasa - Łopuszna – POLSKA

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artystycznie opracowanej:
Grupa „Pasian di Prato” – WŁOCHY

W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie stylizowanej:
Zespół Tańca Ludowego „Gymnik” – SŁOWACJA
 
 

WYRÓŻNIENIA REGULAMINOWE
W POSTACI PARZENICY GÓRALSKIEJ

Jury przyznało:

 • Zespół „Cununa Chioarului” - RUMUNIA – za piękne przedstawienie folkloru własnego regionu
 • Zespół „Kud Nikola Jonkov Vapcarov” – MACEDONIA – za perfekcyjne oddanie klimatu tradycyjnego macedońskiego wesela
 • Zespół „Elektroporcelan” – SERBIA za bardzo dobre, zgodne z serbską tradycją, żywiołowe tańce
 • Zespół Pieśni i Tańca im. Józefa Szczotki „Wierchy” - Milówka – POLSKA –za prezentację ciekawej mieszczańskiej obrzędowości i piękne stroje
 • Zespół Tańca Ludowego „Kedjan” – SZWECJA, za pokazanie interesującej formy tradycyjnego, obrzędowego świętowania i naturalność prezentacji

Przebieg tegorocznego Festiwalu dowiódł znaczącego wpływu jaki ta impreza wywiera na zachowanie i pielęgnowanie tradycji ludów zamieszkujących góry Europy oraz innych rejonów świata.

Jury z perspektywy wieloletniej pracy przy ocenie zespołów występujących w Zakopanem jest zdania, że przyczyna tak wielkiego znaczenia zakopiańskiego Festiwalu tkwi w unikatowej formule konkursu, która sprzeciwia się zatraceniu najbardziej wartościowych elementów kultury ludowej i zapobiega jej komercjalizacji. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza w sytuacji, gdzie nieuchronnie wśród twórców programów, ich wykonawców i odbiorców, zanika wiedza o tradycyjnych zachowaniach
i gestach obrzędowych oraz o ich właściwym rozumieniu. W tej sytuacji Festiwal staje się prawdziwym strażnikiem tradycji i przekazu wielopokoleniowego.
Świadczy o tym nieustanne zainteresowanie jakie towarzyszy Festiwalowi wśród folklorystów: zarówno naukowców jak również miłośników kultury ludowej, a także publiczności.
Jury gratuluje Organizatorom sprawnej organizacji i rozszerzonej formuły Festiwalu. Równocześnie Jury postuluje udoskonalenie technicznej obsługi Festiwalu jak np. nagłośnienie.

Na tym obrady zakończono.

 
 
 
Przewodnicząca Jury:
dr Urszula Janicka-Krzywda    
Członkowie:
Prof. dr. Fikret Degerli
mgr Jean Roche     
dr Miklós Braun
Prof. nadzw. Krum Georgiev
mgr Rafael Romero Cardenas
mgr inż. Jan Karpiel- Bułecka
dr Bożena Lewandowska
mgr Jozef  Burić
 
Protokołowała:
mgr Joanna Staszak
Zakopane 25 sierpnia 2011 roku

« Powrót

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”
Partner Główny

 

 Projekt: Agnieszka Knapik    |    Powered by AntCms MATinternet Zakopane 1999-2020