HISTORIAGALERIA PLAKATUKONTAKTGALERIA ZDJĘĆPLAN MIASTA DO POBRANIANEWSLETTER
REGULAMINNAGRODYDO POBRANIA
AKTUALNOŚCIPROGRAMZESPOŁYJURYGOSPODARZ FESTIWALUIMPREZY TOWARZYSZĄCEPATRONATBILETYGAZETKA FESTIWALOWA

XLII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej AD 2013

Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza XLII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej AD 2013...


WARUNKI UCZESTNICTWA


1. W konkursie uczestniczyć mogą wszyscy piszący w języku literackim lub w gwarze góralskiej. Rozpatrywane będą utwory nigdzie dotychczas nie publikowane.

2. Każdy Autor może przesłać maksymalnie trzy wiersze. Każdy z wierszy winien być podpisany wyłącznie godłem. Imię i nazwisko oraz dokładny adres Autora należy podać w osobnej zaklejonej kopercie opatrzonej godłem i włożonej do koperty zawierającej wiersze. Jeden Autor może występować pod jednym godłem. W przeciwnym wypadku Autor nie będzie uczestniczył w konkursie.

3. Każdy z utworów winien być przesłany w czterech egzemplarzach (oryginał i trzy kopie) pisanych na maszynie. Rękopisy dopuszczalne są jedynie w przypadku bardzo czytelnego pisma (pismo drukowane).

4. Wiersze oceniane są przez Jury składające się ze specjalistów w dwóch kategoriach:

  • poezji pisanej gwarą góralską
  • poezji pisanej językiem literackim
  •  

5. Termin nadsyłania utworów upływa z dniem 31 maja 2013 roku
Utwory prosimy przesyłać na adres:
Urząd Miasta Zakopane
Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego
34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 13
z dopiskiem: KONKURS LITERACKI IM. TADEUSZA STAICHA

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasie Uroczystych Posiadów Pisarzy Podhalańskich rozpoczynających Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w sierpniu b.r. w Zakopanem.
Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie wysyłają do Autorów prac werdyktu Jury (poza pracami nagrodzonymi). Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w wydawnictwach Urzędu Miasta Zakopane.

7. Nie przewidujemy autoryzacji prac przed ich publikacją.

8. Wysokość nagród pieniężnych zostanie ustalona przez Organizatorów Konkursu po jego rozstrzygnięciu.

9. Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane.

10. Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniu wyników.

« Powrót

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”
Partner Główny

 

 Projekt: Agnieszka Knapik    |    Powered by AntCms MATinternet Zakopane 1999-2020