HISTORIAGALERIA PLAKATUKONTAKTGALERIA ZDJĘĆPLAN MIASTA DO POBRANIANEWSLETTER
NAGRODYREGULAMINSPOTYARCHIWUM
AKTUALNOŚCIGRUPY 2014PROGRAMBILETYPATRONATDLA SPONSORÓWDLA MEDIÓW

XLIII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej AD 2014

Warunki uczestnictwa w tegorocznym konkursie literackim.


WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W konkursie uczestniczyć mogą wszyscy piszący w języku literackim lub w gwarze góralskiej. Rozpatrywane będą utwory nigdzie dotychczas nie publikowane.

2.Każdy Autor może przesłać maksymalnie trzy wiersze. Każdy z wierszy winien być podpisany wyłącznie godłem. Imię i nazwisko oraz dokładny adres Autora należy podać w osobnej zaklejonej kopercie opatrzonej godłem i włożonej do koperty zawierającej wiersze. Jeden Autor może występować pod jednym godłem. W przeciwnym wypadku Autor nie będzie uczestniczył w konkursie.

3.Każdy z utworów winien być przesłany w czterech egzemplarzach (oryginał i trzy kopie) pisanych na maszynie. Rękopisy dopuszczalne są jedynie w przypadku bardzo czytelnego pisma (pismo drukowane).

4.Wiersze oceniane są przez Jury składające się ze specjalistów w dwóch kategoriach:

- poezji pisanej gwarą góralską

- poezji pisanej językiem literackim

 

5.Termin nadsyłania utworów upływa z dniem 31 maja 2014 roku 

Utwory prosimy przesyłać na adres:

Urząd Miasta Zakopane 

Wydział Kultury i Popularyzacji Zakopanego

34-500 Zakopane, ul. Kościuszki 13

z dopiskiem: KONKURS LITERACKI IM. TADEUSZA STAICHA

6.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czasie Uroczystych Posiadów Pisarzy Podhalańskich rozpoczynających Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w sierpniu b.r. w Zakopanem.

Organizatorzy nie zwracają przesłanych prac oraz nie wysyłają do Autorów prac werdyktu Jury (poza pracami nagrodzonymi). Ponadto organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego publikowania nagrodzonych i wyróżnionych utworów w wydawnictwach Urzędu Miasta Zakopane.

7.Nie przewidujemy autoryzacji prac przed ich publikacją.

8.Wysokość nagród pieniężnych zostanie ustalona przez Organizatorów Konkursu po jego rozstrzygnięciu.

9.Nagrodzone utwory zostaną opublikowane w okolicznościowym wydawnictwie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Zakopane.

10. Autorzy przystępując do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniu wyników.

 
« Powrót

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”
Partner Główny

 

 Projekt: Agnieszka Knapik    |    Powered by AntCms MATinternet Zakopane 1999-2019