HISTORIAGALERIA PLAKATUKONTAKTGALERIA ZDJĘĆPLAN MIASTA DO POBRANIANEWSLETTER
REGULAMINNAGRODYJURYDLA MEDIÓWKARTA INFDO POBRANIA
ZAPROSZENIEPROGRAMUCZESTNICYAKTUALNOŚCIGALERIATV FESTIWALOWAIMPREZYWYNIKISPONSORZYPARTNERZYPATRONATY
PROGRAM XL MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FOLKLORU ZIEM GÓRSKICH
21 sierpnia czwartek
17.00 - Ogłoszenie wyników XXXVII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej -  Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego ul. Zborowskiego 1, Zakopane
22 sierpnia piątek
10.00 - 14.00 - Konferencja i warsztaty folkowe: "Miedzy źródłem a artystyczną ekspresją"- Urząd  Miasta  Zakopane, sala obrad
12.00 - Mistrzostwa  Podhala  w  Powożeniu  i  Konkurs  na  Śpiew  Pytacki Parada dorożek ulicami Zakopanego (zespół "Polaniorze" - gospodarz festiwalu)
16.00 - Otwarcie plenerowej wystawy "Górale dla Tybetu" ul. Krupówki, przy Oczku Wodnym
18.00 - Koncert "Na folkową nutę" - wystąpią zespoły: Rzoz, Trebunie Tutki "Góralsko Siła", Skaldowie - namiot festiwalowy
23 sierpnia sobota
09.00 - 13.00 - Międzynarodowa konferencja naukowa: "Festiwale folklorystyczne i ich funkcja we współczesnej kulturze" - Urząd Miasta Zakopane, sala obrad  
14.00 - Koncert na dobry początek - wioska festiwalowa
16.00 - Konferencja prasowa i promocja Publikacji Jubileuszowej - Urząd Miasta Zakopane, sala obrad
17.30 - "Orszak weselny" ulicami Zakopanego - zespół "Polaniorze" - Plac Niepodległości, wioska festiwalowa
18.00 - Tradycyjne wesele góralskie oraz prezentacje zespołów - wioska festiwalowa
19.00 - 23.00 - Festiwal Muzyki Łuku Karpat "Wierchowe Nuty" - DW "Hyrny" ul. Piłsudskiego 20
24 sierpnia niedziela
10.30 - Msza Św. Ekumeniczna - Kościół Św. Krzyża
11.30 - Korowód ulicami Zakopanego - ul. Zamoyskiego, ul. Krupówki Wystawa owczarków podhalańskich
18.00 - Koncert Inauguracyjny - namiot festiwalowy
20.30 - Pokaz sztucznych ogni - wioska festiwalowa
09.00 - 18.00 - Otwarty dzień Muzeum Tatrzańskiego - Muzeum Tatrzańskie im. dr T. Chałubińskiego, ul. Krupówki  10
25 sierpnia poniedziałek
12.00 - Konkurs Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych - wioska festiwalowa
14.00 - 17.00 - Narodowy Dzień Włoski - wioska festiwalowa
17.00 - Koncerty Konkursowe - namiot  festiwalowy
21.00 -  Koncert na bis - namiot  festiwalowy
26 sierpnia wtorek
12.00 - Konkurs Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych - wioska festiwalowa
14.00 - 17.00 - Narodowy Dzień Serbski - wioska  festiwalowa
17.00 - Koncerty Konkursowe - namiot festiwalowy
21.00 - Koncert na bis - namiot  festiwalowy
27 sierpnia środa
14.00 - 17.00 - Dzień Kaukaski - wioska festiwalowa
17.00 - Koncerty Konkursowe - namiot festiwalowy, Ogłoszenie wyników w Konkursie Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków  Ludowych
21.00 - Koncert na bis - namiot festiwalowy
28 sierpnia czwartek
14.00 - 17.00 - Dzień Polski - wioska festiwalowa
17.00 - Koncerty Konkursowe - namiot festiwalowy
20.00 - Koncert Jubileuszowy - namiot festiwalowy
29  sierpnia piątek
11.00 - Konferencja prasowa - Urząd Miasta Zakopane, sala obrad
13.00 - Modlitwa o pokój  na świecie - Sanktuarium MBF na Krzeptówkach
16.00 - Poplenerowa wystawa prac pastelowych - wioska festiwalowa
17.00 - Koncert  finałowy - namiot festiwalowy
22 - 29 sierpnia
Kiermasz Sztuki Ludowej
Plener Malarstwa Pastelowego "Festiwal pastelami malowany" - wioska festiwalowa Otwarte Pracownie Artystów Zakopiańskich, galerii i muzeów (wg odrębnych afiszy) Ogniska w wiosce festiwalowej
THE PROGRAMME OF 40TH INTERNATIONAL HIGHLAND FOLKLORE
21st August Thursday
17.00 -  Announcement of the results of the 37th Nationwide Literary Competition in the name of Tadeusz Staich for lyrics about mountains - Town Public Library in the name of Stefan Żeromski, 1 Zborowski street, Zakopane
22nd August Friday
10.00 - 14.00 - Folklore conference and workshop: "Between a source and an artistic expression" - Zakopane City Council, deliberations room
12.00 - Podhalan Championship in Horse Leading and "Śpiewki Pytackie" Contest Parade of festival's groups on Zakopane's streets presented by the "Polaniorze" group - festival's host)
16.00 - Opening of the open air exhibition 'Highlanders for Tibet' ("Górale dla Tybetu") - Krupówki street (next to the Water Eyelet)
18.00 - Concert "Na folkową nutę" - performing groups: Rzoz, Trebunie Tutki "Góralko Siła", Skaldowie - festival's tent
23rd August Saturday
09.00 - 13.00 - Science conference: "The folklore festivals and their function in the contemporary culture" - Zakopane City Council, deliberations room
14.00 - Good start concert - festival's village
16.00 - Press conference and promotion of the Jubilee Publication - Zakopane City Council, deliberations room
17.30 - "Wedding Parade" on the streets of Zakopane - group "Polaniorze" - the Independent Square, festival's village
18.00 - The traditional Highlanders' Wedding and presentation of the folk groups - festival's village
19.00 - 23.00 - Music Festival of the Karpat's bow "Wierchowe nuty" - DW Hyrny, 20 Piłsudskiego Street
24th August Sunday
10.30 - Holy Mass - The St. Cross Church
11.30 - Parade of the folk groups on streets of Zakopane - Zamoyski Street, Krupówki Street
Exhibition of the Podhalan Sheepdog
18.00 - Inauguration Concert - festival's tent
20.30 - Fireworks display - festival's village
09.00 - 18.00 - Open-day at the Tatra Mountains Museum - Tatra Mountains Museum in the name of DR T Chałubińskiego, 10 Krupówki street
25th August Monday
12.00 - Folk Bands, Instrumentalists and Soloists Competition - festival's village
14.00 - 17.00 - Italian National Day - festival's village
17.00 - Competitive Concert - festival's tent
21.00 - Concert on the "bis" - festival's tent
26th August Tuesday
12.00 - Folk Bands, Instrumentalists and Soloists Competition - festival's village
14.00 - 17.00 - Serbian National Day - festival's village
17.00 - Competitive Concert - festival's tent
21.00 - Concert on the "bis" - festival's tent
27th August Wednesday
14.00 - 17.00 - Kaukaz's Day - festival's village
17.00 - Competitive Concert - festival's tent
Announcement of the Folk Bands, Instrumentalists and Soloists Competition
21.00 - Concert on the "bis" - festival's tent
28th August Thursday
14.00 - 17.00 - Polish Day - festival's village
17.00 - Competitive Concert - festival's tent
20.00 - The Jubilee Concert - festival's tent
29th August Friday
11.00 - Press Conference - Zakopane City Council, deliberations room
13.00 - Service in the Sanctuary for peace in the world - the Sanctuary at Krzeptówki Street
16.00 - Open-air exhibition of the pastel work - festival's village
17.00 - Final Concert - festival's tent
22nd - 29th August
Highlanders Folk Craft Market - festival's village
Outdoor Pastels Painting Exhibition "Festival pastels painted" - festival's village
Open Workshop of Zakopane's Artists, galleries and museums (on separate posters)
Camp-fire in festival's village 


Program koncertów (Namiot Festiwalowy - Dolna Rówień Krupowa)
The Programme of the Concerts  (Festival's Tent - Dolna Rówień Krupowa)

 

22.08.2008 PIĄTEK / FRIDAY

18.00 / 6 p.m.

Koncert "Na folkową nutę"- muzyczne trendy inspirowane folklorem/The  concert of folk music - music trends inspired with folklore

*Rzoz

*Trebunie- Tutki "Góralsko Siła"

*Skaldowie

 

23.08.2008 SOBOTA / SATURDAY

14.00/ 2.00 p.m.

 

 

 

 

 

18.00/ 6 p.m.

 

 

18.30.6.30 p.m.

Koncert na dobry początek/ A Good Start Concert

*Młode Klimki

*Małe Regle

* Folk Dance Group "Rozova Dolina" BUŁGARIA/BULGARIA

* Cultural & Ecological Association of "Perea" GRECJA/GREECE

 

"Wesele góralskie"- gospodarz festiwalu zespół "Polaniorze"/ Traditonal Highlanders' weeding present by the "Polaniorze" ensemble

 

Ogniska integracyjne i prezentacje zespołów/ The integration camp-fire and groups presentation

24.08.2008 NIEDZIELA / SUNDAY

18.00 / 6 p.m.

Koncert Inauguracyjny/ Inauguration Concert of Festival

25.08.2008 PONIEDZIAŁEK/MONDAY

12.00/12.00 p.m.

Konkurs Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych/The Folk Bands, Instrumentalists and Soloists Competition

17.00 / 5 p.m.

Koncerty Konkursowe/ Competitive Concerts

Ansamblul Folcloric "Paunita" Casa de Cultura RUMUNIA/ROMANIA

"Palóc" Folk Dance Group WĘGRY/HUNGARY

Cultural & Ecological Association of "Perea" GRECJA/GREECE

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Podegrodzie" POLSKA/ Regional  Folk-song and Dance Ensemble "Podegrodzie" POLAND

21.00 / 9.00 p.m.

Koncerty Towarzyszące/ Accompanying Concerts

Associazione  Culturale "Triscele" WŁOCHY-SYCYLIA/ITALY-SICILY

KUD "Termoelektrane Nikola Tesla" SERBIA

Folklore Group "Raslavičan" SŁOWACJA/SLOVAKIA

"Group Anadolu" TURCJA/TURKEY

26.08.2008 WTOREK/TUESDAY

12.00/12.00 p.m.

 

Konkurs Kapel, Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych/The Folk Bands, Instrumentalists and Soloists Competition

17.00 / 5 p.m.

Koncerty Konkursowe/ Competitive Concerts

Gruppo Folcloristico "Federico Angelica" Danzerini di Aviano WŁOCHY/ITALY

"Kud Ilinden" Bitola MACEDONIA/ MACEDONIA

"Iriston" the Folk Dance Ensemble of North Ossetian State University ROSJA- PÓŁNOCNA OSETIA/RUSSIA-NORTH OSSETIA

Zespół Pieśni i Tańca "Iwkowianie" POLSKA/ Folk-song and Dance Ensemble "Iwkowianie" POLAND

21.00 / 9.00 p.m.

Koncerty Towarzyszące/ Accompanying Concerts

 

Zespół "Regle" z Poronina/Regional Ensemble "Regle" POLAND

"Rangasrhee" - School of Fine Arts INDIE/INDIA

Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo "Bosiljak" CHORWACJA/CROATIA

Folk Dance Group "Rozova Dolina" BUŁGARIA/BULGARIA

"Surindra Rajabhat University Folklore Group" TAJLANDIA/THAILAND

27.08.2008 ŚRODA/WEDNESDAY

17.00 / 5 p.m.

Koncerty Konkursowe/ Competitive Concerts

"Group Anadolu" TURCJA/TURKEY

Folklore Group "Raslavičan" SŁOWACJA/SLOVAKIA

KUD "Termoelektrane Nikola Tesla" SERBIA/SERBIA

Zespół  Regionalny "Holny" z Zakopanego POLSKA/ Regional Ensemble "Holny" POLAND

21.00 / 9.00 p.m.

Koncerty Towarzyszące/ Accompanying Concerts

"Palóc" Folk Dance Group WĘGRY/HUNGARY

"Rangasrhee" - School of Fine Arts INDIE/INDIA

Ansamblul Folcloric "Paunita" Casa de Cultura RUMUNIA/ROMANIA

Gruppo Folcloristico "Federico Angelica" Danzerini di Aviano WŁOCHY/ITALY

"Kud Ilinden" Bitola MACEDONIA/ MACEDONIA

28.08.2008 CZWARTEK/THURSDAY

17.00 / 5 p.m.

Koncerty Konkursowe/ Competitive Concerts

Folk Dance Group "Rozova Dolina" BUŁGARIA/BULGARIA

Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo "Bosiljak"CHORWACJA/CROATIA

"Surindra Rajabhat University Folklore Group" TAJLANDIA/THAILAND

Regionalny Zespół "Oldrzychowice", Zaolzie, Republika Czeska  - reprezentuje POLSKĘ/ Regional Ensemble "Oldrzychowice", Zaolzie, Chech Republik represents POLAND

20.00 / 8.00 p.m.

Koncert Jubileuszowy/The Jubilee Concert

"Iriston" the Folk Dance Ensemble of North Ossetian State University ROSJA - PÓŁNOCNA OSETIA/RUSSIA-NORTH OSSETIA

29.08.2008 PIATEK/FRIDAY

17.00 / 5 p.m.

Koncert Finałowy/The Final Concert

 

 
 


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”
Partner Główny

 

 Projekt: Agnieszka Knapik    |    Powered by AntCms MATinternet Zakopane 1999-2020