Regionalizm i regionalizacja w definicja. Wybrane problemy teoretyczne.

HomeChillout

Regionalizm i regionalizacja w definicja. Wybrane problemy teoretyczne.

Problem definicyjny jest obecny na wielu płaszczyznach wielorakich nauk z czego każda definiuje te pojęcia. Rafał Bieniada w swoim tekście postarał s

6 sposobów na lepszy trening
Mundial 2022 – na jakie mecze szczególnie warto zwrócić uwagę?
Czwórka najlepszych polskich bramkarzy

Problem definicyjny jest obecny na wielu płaszczyznach wielorakich nauk z czego każda definiuje te pojęcia. Rafał Bieniada w swoim tekście postarał się wyjaśnić różnice zagadnieniowe, uznał również, że na szczególną uwagę zasługuje pojęcie regionalizmu, który jest inaczej postrzegany przez szkoły niemieckie czy polskie.

Pojęciem region opisuje się jednostkę podziału terytorialnego natomiast regionalizm to proces zachodzący w wielu aspektach życia. Termin regionalizmu pojawił się po raz pierwszy w 1874 roku we Francji a zdefiniował go Leon de Berluc-Perussis jednak terminologia ta upowszechniła się dopiero 19 lat później. Według definicji Berluc’a regionalizm odnosi się do postawy społeczności, która dąży do zachowania swojej kultury regionu. Pod koniec XIX nastąpił rozwój regionalizmu, to wtedy zaczęły funkcjonować silne gospodarczo i politycznie grupy myślące schematami, które są charakterystyczne dla ich regionów. Regionalizm istnieje na dwóch płaszczyznach a mianowicie na poziomie międzynarodowym i krajowym.

Wydaje mi się, że regionalizm jest bardzo istotnym procesem zachodzącym o dziś dzień a jego wartość jest ważna na obu płaszczyznach. Dzięki regionalizacji krajowej regiony rozwijają się przemysłowo i turystycznie, podobnie jest na gruncie międzynarodowym – kraje wzajemnie się wspierają tworząc niejako potęgę. Nie wyobrażam sobie jak wyglądałby nasz kraj gdyby nie dołączył do Unii Europejskiej? Regionalizm w stosunkach międzynarodowych jest istotny, posiada bowiem cechy polityki nie tylko zagranicznej ale i tej wewnętrznej. Jest istotą koncepcji wspólnoty interesów.

W socjologii regionalizm odnosi się do społeczeństwa żyjącego na danym terenie i do jego działalności gospodarczej, kulturowej i politycznej. Z regionalizmem nierozerwalna jest tożsamość regionalna społeczeństwa. Tylko czy regionalizacja jest tak wyraźna w miastach i na wsi? Moim zdaniem nie, ludzie na wsiach tworzą jedną wielką rodzinę tymczasem my w miastach nie mamy takiej możliwości, jest nas za dużo. Mijamy się jak obcy sobie ludzie i raczej nie czujemy tego przywiązania do sąsiada z bloku obok. A może regionalizm to tylko idea? Jak Bieniada wspomina – idea promująca odrębności.

Regionalizm jest bardzo istotny w polityce, określa ruchy wewnątrz państwa (ruchy regionalne) a wspólnoty regionalne mają realny wpływ na decyzje dotyczące spraw regionu. W skrócie regionalizm w znaczeniu politycznym to trend rozwoju współczesnego państwa, który opiera się na decentralizacji władzy na niższe szczeble systemu politycznego. Termin ten opiera się na zażyłości ludzi do terenu, na którym żyją. Regionalizm jest niesamowicie istotny w krajach, gdzie żyją ludzie o wielu narodowościach oraz takich, gdzie rozwój gospodarki jest zróżnicowany. Prowadzi on wtedy do tego, by żadna ze społeczności nie wyodrębniła się i nie powstawały konflikty czy secesja. Państwo nie ingeruje znacząco w regiony jeśli te nie naruszają ogólnie przyjętych praw. Regionalizm i pokrewne mu stają się pewną opcją globalizmu a może jego dopełnieniem. Jednak w jednym z tekstów o regionach, który czytałam było stwierdzenie, że regionalizm może być zagrożeniem dla globalizacji. I tutaj postawiłam sobie pytanie, kto ma racje? Wydaje mi się, że wyodrębnianie się regionów działa bardziej na niekorzyść globalizacji, ale to tylko moje subiektywne zdanie.

Regionalizacja niejednokrotnie przybiera formę kierunku politycznego a pojęcie to oznacza i działanie i jego efekt ale w każdym wypadku wymaga przyjęcia konkretnej definicji regionu, których jak wszyscy już wiemy jest wiele a każda zależy od kontekstu wypowiedzi. Regionalizacja oznacza działania w granicach państwa, charakteryzuje się faktyczną aktywnością przestrzenną. Jej działanie najlepiej widać w krajach takich jak Belgia czy Hiszpania, które przebudowują swoje systemy terytorialne dla zwiększenia kompetencji regionów. Przyczynia się do decentralizacji i wzmacniania jednostek terytorialnych, które są moim zdaniem siłą każdego państwa. Regionalizacja ma też być jako rodzaj obrony przed kryzysem administracji, przecież część regulacji i kompetencji może być skutecznie realizowanych na poziomie regionu, co niesamowicie odciążyło by administrację centralną. Autor podsumował regionalizację jako długofalowy proces, którego zadaniem jest pozyskanie umiejętności do podejmowania niezależnych aktywności przez konkretną sferę, która bazuje na podkreślaniu tożsamości lokalnej a mechanizm ten może dać początek nowym instytucjom lokalnym.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0