HISTORIAGALERIA PLAKATUKONTAKTGALERIA ZDJĘĆPLAN MIASTA DO POBRANIANEWSLETTER
ZAPROSZENIEPROGRAMUCZESTNICYAKTUALNOŚCIJURYWYNIKI
Protokół z obrad Jury XXIX Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, odbywającego się w dniach 23-31 sierpnia 1997 roku.

W XXIX Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich udział wzięło 14 zespołów, w tym 10 zagranicznych i 4 zespoły polskie
Jury w składzie:
dr Krystyna Kwaśniewicz - Przewodnicząca Jury, etnograf w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akedmii Nauk - Polska
mgr Aleksandra Bogucka - etnomuzykolog, ekspert do spraw folkloru - Polska
mgr Janina Kalicińska - etnochoreograf, ekspert do spraw folkloru - Polska
Violetta Shishlova Nikałowna - etnograf, zasłużony pracownik kultury, konsultant w Rosyjskim Domu Twórczości Ludowej - Rosja
Leonardo d'Agostino - przedstawiciel CIOFF, dyrektor festiwalu folklorystycznego w Castrovillari - Włochy
Rafael Romero Cardenas - wiceprzewodniczący CIOFF, dyrektor festiwalu folklorystycznego w Ciudad Real - Hiszpania
prof. dr Todor Djidjev - etnomuzykolog, pracownik Instytutu Folkloru przy Bułgarskiej Akedemii Nauk w Sofii - Bułgaria
Peter Homolka - nauczyciel tańca, ekspert do spraw folkloru - Słowacja
mgr Janina Glanowska - Sekretarz Jury
Zespoły uczestniczące w Festiwalu
Bułgaria - Zespół "Inzovo" z gór Sakar
Francja - Zespół "Les Pastourelles de Campan" z Campanii koło Lourdes - Pireneje
Hiszpania - Zespół "Carmen Guerrero" Andaluzja
Macedonia - Zespół "Cvetovi" ze wsi Dedino
Niemcy - Grupa "Harzer Roller" działająca przy Klubie Gór Harzu w Harlingerode
Portugalia - Grupa "As Lavradeiras" z miejscowości Porto
Słowacja - Zespół Studencki "Gymnik" - Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu Bratysława
Szkocja - Grupa szkockich dudziarzy i tancerzy "The Scottish Pipes Drum and Highland Dancers of Northumbria"
Ukraina - Zespół "Huculy" z Iwano-Frankiwska
Włochy - Zespół "La Cola Cola" z Graviny (granica regionów Puglii i Basilicaty)
Polska - Regionalny Zespół "Brenna" im. Józefa Macha z Brennej; Regionalny Zespół "Draby" z Bilska; Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Górale Łąccy" z Łącka; Zespół Góralski im. Klimka Bachledy z Zakopanego
Poza konkursem uczestniczyła Grupa "Decouverte" z regionu Kara z Togo.
Jury oceniło wszystkie wyżej wymienione zespoły w następujących kategoriach:
I kategoria - zespoły prezentujące folklor w sposób autentyczny
II kategoria - zespoły prezentujące folkor w sposób artystycznie opracowany
III kategoria - zespoły prezentujące folklor stylizowany
IV kategoria - zespoły prezentujące folklor rekonstruowany
Wymieniając zespoły według kolejności ich występowania jury zaliczyło:
Do I kategorii:
Zespół "Inzovo" z Bułgarii
Zespół "Les Pastourelles de Campan" z Francji
Grupa "As Lavradeiras" z Portugalii
Zespół Regionalny "Draby" z Bilska - Polska
Zespół "Cvetovi" z Macedonii
Regionalny Zespół "Brenna" im. Józefa Macha - Polska
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Górale Łąccy" z Łącka
Zespół Góralski im. Klimka Bachledy z Zakopanego
Do II kategorii:
Grupa szkockich dudziarzy i tancerzy "The Scottish Pipes Drum and Highland Dancers of Northumbria" - Wielka Brytania
Do III kategorii:
Zespół Studencki "Gymnik" z Bratysławy - Słowacja
Zespół "Huculy" z Iwano-Frankowska - Ukraina
Zespół "Carmen Guerrero" - Hiszpania
Do IV kategorii:
Zespół "La Cola Cola" - Włochy
Grupa "Harzer Roller" z Harlingerode - Niemcy

--------------------------------------------------------------------------------
Program każdego zespołu uczestniczącego w konkursie był przedmiotem bardzo wnikliwej analizy Jury. W jej wyniku Jury przyznało następujące nagrody:
--------------------------------------------------------------------------------

ZŁOTE
CIUPAGI
--------------------------------------------------------------------------------
w I kategorii zespołów autentycznych ex equo
Zespół Góralski im. Klimka Bachledy z Zakopanego - Polska
Zespół Regionalny "Brenna"im.Józefa Macha z Brennej - Polska
Zespół "Inzovo" z Gór Sakar - Bułgaria
w II kategorii zespołów artystycznie opracowanych
Jury "Złotej Ciupagi" nie przyznało
w III kategorii zespołów prezentujących folklor stylizowany
Zespół Studencki "Gymnik" z Bratysławy - Słowacja
w IV kategorii zespołów prezentujących folklor rekonstruowany
Jury "Złotej Ciupagi" nie przyznało
 

--------------------------------------------------------------------------------

SREBRNE
CIUPAGI
--------------------------------------------------------------------------------
w I kategorii zespołów autentycznych ex equo
Zespół "Les Pastourelles de Campan" z Campanii - Francja
Zespół Regionalny "Draby" z Bilska - Polska
Zespół "Inzovo" z Gór Sakar - Bułgaria
w II kategorii zespołów artystycznie opracowanych
Grupa Szkockich Dudziarzy i Tancerzy "The Scottish Pipes Drum and Highland Dancers of Northumbria" - Wielka Brytania
w III kategorii zespołów prezentujących folklor stylizowany
Zespół "Carmen Guerrero" z Andaluzji - Hiszpania
w IV kategorii zespołów rekonstruowanych
Zespół "La Cola Cola" z Graviny - Włoch
 

--------------------------------------------------------------------------------

BRĄZOWE
CIUPAGI
--------------------------------------------------------------------------------
w I i II kategorii
Jury nie przyznało "Brązowej Ciupagi"
w III kategorii zespołów stylizowanych
Zespół "Huculi" z Iwano-Frankowska - Ukraina
w IV kategorii zespołów prezentujących folklor rekonstruowany
Grupa "Harzer Roller" z Harlingerode - Niemcy
 

--------------------------------------------------------------------------------

Nagrody regulaminowe w postaci
PARZENICY GÓRALSKIEJ
Jury przyznało:
Regionalnemu Zespołowi Pieśni i Tańca "Górale Łąccy" z Łącka - Polska za wartości etnograficzne przzedstawione w obrzędzie weselnym
Zespołowi "Cvetovi" ze wsi Dedino - Macedonia za wierność wykonania tańców
Grupie "As Lavradeiras" z miasta Porto - Portugalia za wierność wykonania tańców
Członkowie Jury stwierdzili, że tegoroczny Festiwal miał wysoki poziom artystyczny. Zespoły prezentujące folklor w formie autentycznej stanowiły zdecydowaną przewagę wśród zespołów uczestniczących w Festiwalu. Świadczy to - zdaniem Jury - o coraz większym zrozumieniu idei Festiwalu i jego założeń regulaminowych.
Jury wyraża uznanie Pani Dyrektor Elżbiety Chodurskiej i jej wsółpracownikom za znakomitą organizację XXIX MFFZG, dziękuje za stworzenie miłej atmosfery i zapewnienie bardzo dobrych warunków pracy.
Na tym obrady zakończono.


--------------------------------------------------------------------------------

Protokół z głosowania na nagrodę dziennikarzy
im. Kazimierza Strachanowskiego.
Dziennikarze akredytowani przy XXIX Międzynarodowym Festiwalu Folkloru Ziem Górskich w głosowaniu jawnym przyznali nagrodę dziennikarską im. Kazimierza Strachanowskiego - "Ciupagę ze zbyrkadłami" zespołowi

"Decouverte" z Togo
za wkład pracy, witalność i energię, nawiązanie kontaktu z publicznością, które spowodowały, że ośmioosobowy zespół potrafił wypełnić scenę.

Do głosowania zgłoszono pięć kandydatur. Zespół z Togo otrzymał 6 głosów, zespół słowacki 2, natomiast zespoły z Portugalii, Ukrainy i Szkocji otrzymały po 1 głosie.

 

--------------------------------------------------------------------------------


Protokół
obrad Jury Międzynarodowego Przeglądu Kapel, Śpiewaków i Instrumentalistów Ludowych odbywającego się w dniach 27 i 28 sierpnia 1997 w ramach XXIX Międzynarodowego Festiwalu Ziem Górskich
Jury w składzie:
Przewodnicząca - mgr Aleksandra Bogucka - etnomuzykolog z Krakowa
Członkowie: mgr Barbara Peszat-Królikowska - etnomuzykolog z Krakowa

mgr Józef Staszel - muzyk, lutnik z Nowego Targu
Sekretarz - mgr Maria Mateja-Torbiarz
Po wysłuchaniu prezentacji:
8 kapel wymienionych w kolejności występowania na scenie:


zespołu "Les Pastourelles de Campan" z Pirenejów - Francja
grupy "As Lavradeiras" z Porto - Portugalia
grupy Szkockich Dudziarzy "The Scottish Pipes Drum and High;and Dancers of Northumbria" ze Szkocji
kapeli z Iwano-Frankowska - Ukraina
kapeli zespołu "Carmen Guerrero" z Andaluzji - Hiszpania
kapeli zespołu "Gymnik" z Bratysławy - Słowacja
kapeli rodzinnej Gąsieniców-Mracielników z Zakopanego - Polska
kapeli zespołu im. Klimka Bachledy z prymistą Adamem Karpielem z Zakopanego - Polska
6 solistów instrumentalistów wymienionych w kolejności występów:


Sławomir Zięba (dudy) z Zakopanego - Polska
Isla Alain (piszczałąka, tutm-tum akordowy) z Campanii - Francja
Pons Andre (harmonia diatoniczna) z Campanii - Francja
Iwan Petrow (dudy) z Iznowa - Bułgaria
duet Stalimir Iwanow i Kammen Koszarow (gajdy-tapan) z Iznowa - Bułgaria
Władymir Szkoropata (sopiłki) z Iwano Frankowska - Ukraina
8 śpiewaków solistów i grup spiewaczych wymienionych w kolejności wystepowania:


duet dziewczęcy Donka i Gonka Kisowe z Iznowa - Bułgaria
Irunka Georgiewa z Iznowa - Bułgaria
Henrika Berg z Harlingerode - Niemcy
Berbel Volk z Harlingerode - Niemcy
duet Waltrand Dressler i Barbel Volk z Harlingerode - Niemcy
Laura Fernandez z Andaluzji - Hiszpania
Filipe Romero z Andaluzji - Hiszpania
grupa jodlerek z zespołu "Harzer Roller" - Niemcy
Jury po dyskusji postanowiło przyznać nastepujące nagrody regulaminowe w postaci Spiżowych Zbyrkadeł:

W kategorii solistów i grup spiewaczych:


grupie jodlerek z zespołu "Harzer Roller" - Niemcy
Laurze Fernandez z towarzyszeniem grupy instrumentalno-wokalnej "Carmen Guerrero" z Andaluzji - Hiszpania
W kategorii solistów instrumentalistów:


duetowi Stalimir Iwanow i Kammen Koszarow z Iznowa - Bułgaria
Władymirowi Szkoropata wraz z kapelą z zespołu "Hucuły" z Iwano Frankowska - Ukraina
W kategorii kapel:


kapeli zespołu im. Klimka Bachledy z prymistą Adamem Karpielem z Zakopanego - Polska
kapeli zespołu "Gymnik" ze Słowacji
kapeli Szkockich Dudziarzy "The Scottish Pipes Drum and High;and Dancers of Northumbria" ze Szkocji
kapeli zespołu "Les Pastourelles de Campan" z Pirenejów - Francja
kapeli grupy "As Lavradeiras" z Porto - Portugalia
Ponadto Jury wyróżniło:

kapelę rodziny Gąsieniców-Mracielników z Zakopanego wraz z prymistą i solistą instrumentalistą Maciejem Gąsienicą-Mracielnk nagrodą w postaci opracowanie pt. "Genealogia Rodu Gąsieniców"
Sławomira Ziębę, ucznia Tomasza Skupnia z Zakopanego za grę na kozie nagrodą w postaci zestawu kaset z nagraniami muzyki góralskiej
Jury dokonując oceny pragnęło w sposób szczególny nagrodzić prezentacje najbliższe rodzimej tradycji. Ponadto laureatami zostały także kapele prezentujące wysoki poziom opracowania muzyki swoich regionów.

Poziom prezentacji ocenia się jako bardzo wysoki. Imprezę należy kontynuować w formie konkursu. Ta forma zachęca twórców - muzyków do kontynuowania własnej, rodzimej, żywej tradycji. Jury dziękuje organizatorom za bardzo dobrą organizację i sprawny przebieg konkursu.


„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego”
Partner Główny

 

 Projekt: Agnieszka Knapik    |    Powered by AntCms MATinternet Zakopane 1999-2019